Sieci, Telekomunikacja i Multimedia

Sieci, Telekomunikacja i Multimedia

Biznes telekomunikacyjny doświadcza obecnie dynamicznego okresu transformacji. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w pojawieniu się i rozwoju nowych, innowacyjnych graczy na tradycyjnym rynku telekomunikacyjnym (dostawcy usług tacy jak Google, Apple czy wirtualni operatorzy MVNO). Także eksplozja danych oraz związanych z nią potrzeby dot. sieci o wysokiej szybkości i przepustowości oraz rosnące zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania w każdej dziedzinie życia przyczyniły się do szybkich zmian w branży telekomuniacyjnej.

Wyzwania związane z technologią oraz złożonością infrastruktury są znaczne. Zaczynając od implementacji i wyposażenia czwartej generacji sieci radiowych (4G). W nadchodzących latach głównymi wyzwaniami branży będą: zagadnienia związane z szybkimi sieciami szerokopasmowymi (LTE – Long Term Evolution), efektywnością współpracy pomiędzy sieciami operatora, sieciami radiowymi, WiFi oraz opracowanie nowych usług w celu sfinansowania znacznych inwestycji.

Wyzwania te generują zapotrzebowanie na usługi inżynieryjne we wszystkich obszarach. Począwszy od projektowania i testowania produktów, przez wyposażenia, kończąc na kontroli wdrożeń oraz sieci. Grupa ALTEN idealnie odpowiada na wszystkie z tych wymagań.

Implementacja technologii telekomunikacyjnych powoduje jednoczesny, dynamiczny rozwój innych sektorów. Sieci typu smart-grid dla optymalnego zarządzania energią, inteligentne obiekty M2M (Machine-to-Machine) zbierają dane i zwiększają efektywność oraz bezpieczeństwo (przykładowo: telematyka i diagnostyka w przemyśle samochodowym czy połączenia danych i utrzymanie w lotnictwie), usługi rozrywkowe i mobilne w przemyśle motoryzacyjnym (ekrany multimedialne, sieć WiFi na pokładzie) i wiele innych. Grupa ALTEN od zawsze ściśle współpracowała z branżą telekomunikacyjną, co stanowi naszą przepustkę do uczestnictwa we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, a także znaczną przewagę konkurencyjną.

Oferta produktów i usług ALTEN

 • Konsulting oraz zarządzanie projektami
 • Architektura sieciowa, OEM
 • Testowanie i zarządzanie obiektami IT
 • Wdrożenia sieciowe
 • Helpdesk i wsparcie
 • Szkolenia

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

 • Ponad 2 000 inżynierów wyspecjalizowanych w usługach telekomunikacyjnych
 • Współpraca ze wszystkimi graczami na rynku: operatorami, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz firmami użytkowników
 • W pełni wykorzystywane, wieloletnie doświadczenie oraz możliwość prowadzenia dowolnych projektów
 • Silna pozycja na kluczowych rynkach: Francja, Hiszpania, Włochy, Beneluks, Szwecja, Niemcy oraz Stany Zjednoczone.
 • Konkurencyjne centra wytwarzania nearshore (Rumunia) oraz offshore (Indie), służące projektom w Europie oraz Stanach Zjednoczonych

Działalność w branży

 • Produkty i usługi (wytwarzanie, kwalifikacja i akceptacja, architektura i inżynieria)
 • Operacje i infrastruktura (architektura i inżynieria, zarządzanie wdrożeniami, administracja, operacje i wsparcie)
 • Oferta przekrojowa i międzyfunkcyjna (PMA, PMO, Konsulting oraz Audyt)