Rozwiązania dedykowane dla biznesu

Rozwiązania dedykowane

Time & Material

Konsulting

Zorientowany na zasobach konsulting on-site. Zapewnia elastyczne, niezbędne know-how oraz ekspertyzy w modelu rozliczeń Time & Material. W tym modelu współpracy nasi eksperci pracują na miejscu u Klienta, dając mu możliwość pogłębionego nadzorowania zespołu i monitorowania postępów prac.

Zespół konsultingowy

Projektowy zespół konsultingowy bazujący na indywidualnym kontrakcie pozwala na ograniczenie kosztów administracji, zapewnia wysoką elastyczność, kompleksowość usług oraz dostępność całego zespołu konsultantów.

Work Package

Centrum Usług

Usługa off-site bazująca na miernikach wydajności. Polega na delegowaniu zadań zarządczych, a umowa i specyfikacja dotyczą konkretnej usługi lub wybranego produktu.

Centrum Kompetencji

Delegacja zespołu wsparcia konkretnego zadania bądź projektu. Opiera się na industrializacji, zwiększaniu produktywności oraz określeniu katalogu i mierników wydajności.

Pełne Centrum Usług

Jednorazowa, kompleksowa realizacja projektu w modelu fixed-price. Koncentruje się na zapewnieniu należytej jakości, kontroli kosztów oraz realizacji projektu w założonych ramach czasowych.

Możemy Ci pomóc? Napisz do nas!