Konsulting Technologiczny i Inżynieryjny

Konsulting Technologiczny i Inżynieryjny

Globalizacja i nowe technologie wymusiły na producentach gruntowne zmiany w gamie oferowanych produktów oraz usług. Oferta ALTEN w zakresie konsultingu technologicznego i inżynieryjnego odpowiada na wyzwania związane z adaptacją do nowych wymogów rynkowych. Od potrzeb lokalnych, skracaniem czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek (time-to-market), przez kontrolę kosztów w trakcie cyklu życia produktu, aż po działalność innowacyjną związaną z przełomowymi wynalazkami technologicznymi.

Elastyczność naszej organizacji oraz metodologia projektowa, spełniają kryteria CMMI na poziomie 3, umożliwiając nam znaczne przyspieszenie wytwarzania produktu. Zachowujemy przy tym konkurencyjne ceny, ciągle rozwijając takie obszary jak: elektronika pokładowa, kontrola/sterowanie oraz mechanika.

Pomimo tego, że nasza główna działalność skupia się na badaniach i projektowaniu to wraz z naszymi zespołami doświadczonych inżynierów dostarczamy także wyspecjalizowane usługi w obszarach takich jak PMO, industrializacja (Inżynieria Wytwarzania) oraz działalność powtarzalna (wsparcie klienta, plany utrzymaniowe, dokumentacja techniczna). Naszym celem jest optymalizacja wydajności producenta oraz całkowitego kosztu posiadania (TCO, Total Cost of Ownership) naszego klienta.

Nasza działalność w ponad 20 krajach na świecie to dowód, że jesteśmy w stanie wesprzeć międzynarodowy wzrost naszych klientów. Zarówno poprzez zapewnienie lokalnego wsparcia ich zespołów R&D, jak i kompleksowym zarządzaniem ponadnarodowymi projektami.

Te zalety stanowią o sile marki ALTEN. Staliśmy się technologicznym partnerem wybranym przez największe europejskie organizacje w kluczowych dla gospodarki branżach, takich jak: transport (naziemny, powietrzny, wodny), przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny, energia, nauki o życiu, medycyna oraz telekomunikacja.

Oferta produktów i usług konsultingowych ALTEN

 • Konsulting oraz zarządzanie projektami
 • Badania i konceptualizacja
 • Produkcja
 • Testy i prototypowanie
 • Operacje w branży naftowej i gazowniczej
 • Wsparcie klienta (Customer Support)

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

 • Ponad 10 000 inżynierów pracuje tylko w sektorach przemysłowych i komunikacyjnych
 • Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie. Nasze metodologie prowadzenia projektów spełniają standardy CMMI poziomu 3
 • Globalna obecność i możliwości przeprowadzania projektów dla gospodarek krajowych oraz działań międzynarodowych

Działalność w branży

 • Inżynieria systemowa i architekturalna
 • Systemy wbudowane
 • Inżynieria mechaniczna
 • Industrializacja i łańcuchy dostaw
 • Oferty przekrojowe: zarządzanie projektami, szkolenia, wsparcie klienta i użytkownika