ALTEN Talenty – Poleć nam pracownika

Szukamy

Poleć nam swojego znajomego i otrzymaj wysoki bonus pieniężny za polecenie!

A może to Ty chcesz zaaplikować na jedno z naszych stanowisk? Ich pełną listę znajdziesz w zakładce „Oferty pracy”.

Jak działa program Talenty?

Proste zasady - tylko trzy kroki!

Polecasz znajomego

Korzystając z formularza na tej stronie, przekazujesz nam kontakt do osoby polecanej.

Proces rekrutacyjny

Ocenimy, czy zaproponowany kandydat kwalifikuje się do udziału w procesie rekrutacyjnym. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zatrudnimy Twojego znajomego w ALTEN!

Przelewamy Ci nawet 15 000 zł!

Po trzech miesiącach od zatrudnienia osoby polecanej, osoba polecająca otrzyma od nas nagrodę pieniężną! Wysokość nagrody uzależniona jest od stanowiska, na jakim zostanie zatrudniony kandydat.

Aby poznać szczegóły programu Talenty, zapoznaj się z jego regulaminem:


Prowadzimy projekty w różnych miastach w Polsce. Wybór, do którego z nich chcesz polecić swojego znajomego, pozwoli nam sprawniej skontaktować się z odpowiednim zespołem.


Wpisz tytuł stanowiska lub słowa kluczowe stanowiska, na które polecasz kandydata (np. "Java Team Leader Warszawa" albo "Java Warszawa"). Jeśli nie masz pewności, na które stanowisko chcesz polecić kandydata, pozostaw to pole puste.

Oświadczenie o uzyskaniu zgody na udostępnienie danych osobowych (wymagana)

Oświadczam, że pozyskałam/em zgodę na udostępnienie danych osobowych Osoby polecanej oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Programu „Talenty”, tj. ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł w zakresie danych zawartych w Formularzu polecenia w celu przedstawienia Osobie polecanej przez Organizatora Oferty pracy odnośnie której dokonałam/em Polecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Regulaminem

Akceptuję regulamin Programu 'Talenty' dostępny na niniejszej stronie (wymagana)

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem Programu "Talenty" dostępnym na niniejszej stronie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagana)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alten Polska sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w programie "Talenty" w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu (oraz inne dane konieczne do zawarcia umowy).

Zgłoś kandydata

Skorzystaj z formularza, aby polecić nam swojego znajomego!

Listę wyróżnionych stanowisk znajdziesz poniżej, ale pamiętaj, że możesz polecić kandydata na każdą z naszych ofert pracy i otrzymać za to nagrodę pieniężną.

Aby poznać szczegóły programu Talenty, zapoznaj się z jego regulaminem:

Pilnie poszukiwany

Zapoznaj się z naszą akcją rekrutacyjną do projektu Guidewire.