Obronność

Bezpieczeństwo i obronność

Zagrożenia związane z terroryzmem oraz przestępczością cyfrową wymagają nowoczesnych metod zapobiegania. Przemysł obronny był jednym z kluczowych w 2017 roku.

W czasach silnej presji budżetowej, kraje napotykają na szereg wyzwań związanych z obronnością. Dynamiczny rozwój technologii i konkurencyjności w sferze obronnej w szybkim tempie sprawia, że dotychczasowe rozwiązania stają się przestarzałe. Powstaje konieczność zastosowania programów ponownego wyposażenia i przeprojektowania (np. program SCORPION). Wspólne wyposażenie różnych armii pozwala redukować koszty oraz wzmacniać i zawiązywać sojusze (projekt drona European MALE).

Terroryzm stał się głównym problemem związanym z bezpieczeństwem w XXI wieku. W jego kontekście lokalne środki bezpieczeństwa zostały znacznie wzmocnione (stany wyjątkowe, akty wywiadowcze, wzmocnione kontrole na granicach).

W USA w latach 2012-2015 straty finansowe spowodowane cyber-przestępczością uległy podwojeniu (Źródło: FBI), a we Francji wyniosły ponad 3 miliardy euro (Źródło: McAfee). Pociągnęło to ze sobą wzrost wydatków na bezpieczeństwo cyfrowe, które – jak podaje ostatnie badanie przeprowadzone przez PAC – do 2019 roku mają osiągnąć poziom 3 miliardów euro.

Oferta produktów i usług ALTEN

  • Obronność powietrzna (lotnictwo wojskowe)
  • Obronność lądowa i morska
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo cyfrowe

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

  • Prawie 1000 inżynierów pracujących przy projektach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością
  • Ceniona ekspertyza ALTEN, jako dostawcy pierwszego rzędu (TIER 1) dla liderów przemysłu zbrojeniowego
  • Wyspecjalizowane i zabezpieczone placówki dedykowane branży obronnej
  • Działalność na rynkach o wysokim zapotrzebowaniu na zaawansowane usługi sektora (Francja, Niemcy, Hiszpania, Anglia, Indie)
  • Rozwinięte centrum operacyjne w Indiach