Medycyna i Życie

Medycyna i Życie

W celu zwiększenia skuteczności diagnoz i leczenia w przemyśle zdrowotnym wzrasta użycie obiektów połączonych (IoT) oraz oprogramowania analitycznego (BigData).

Rok 2016 był wyjątkowy dla sektora e-Zdrowia. Jak podaje raport przygotowany przez firmę Grand View Research, globalny sektor zdrowotny zainwestuje prawie 410 miliardów dolarów w urządzenia IoT (Internet of Things, obiekty połączone), oprogramowanie oraz usługi cyfrowe w 2022 roku. Wartość tego rynku jeszcze w 2015 roku wynosiła 46 miliardów dolarów, co oznacza 10-krotny wzrost nakładów finansowych w ciągu zaledwie kilku lat.

Kilka wiodących grup farmaceutycznych stworzyło modele współpracy z gigantami technologicznymi: GSK z korporacją Alphabet (właściciel firmy Google), Sanofi z Google, Johnson & Johnson z IBM. Wielu producentów leków uzyskało dzięki temu większą możliwość analizy i monitorowania wyników badań.

Badanie przeprowadzone przez IMS Health prognozuje, że globalny rynek farmaceutyczny powinien przekroczyć pułap 1400 miliardów (1,4 biliona) euro w 2020 roku, porównując go do 350 miliardów euro w roku 2015. Wzrost ten powodowany jest potrzebami krajów rozwijających się, w szczególności leczeniem nowotworów, cukrzycy oraz chorób zakaźnych. Znaczny wzrost zanotuje również rynek biotechnologii w związku z wygaśnięciem patentów opracowanych podczas ostatniej „złotej dekady farmaceutyki” pomiędzy latami 1990 i 2000.

Oferta produktów i usług ALTEN

  • Farmaceutyka: koordynacja badań klinicznych, kwestie regulacyjne i prawne, koncepty nowych urządzeń, industrializacja oraz nadzór
  • Medycyna: wytwarzanie oprogramowania, projekty i koncepty, e-Zdrowie, kwestie regulacyjne i prawne

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

  • Ponad 1000 inżynierów pracujących w przemyśle farmaceutycznym oraz medycznym
  • Wzmocniona kontrola w zakresie wyposażenia medycznego
  • Produkcja farmaceutyczna: inżynieria, jakość, produkcja i systemy informacyjne
  • Obecność na innowacyjnych rynkach i wsparcie kluczowych przedstawicieli i przedsiębiorstw (Francja, Belgia, Szwajcaria, Anglia, Niemcy, Stany Zjednoczone)
  • Znaczna ekspertyza na rynku IT, będąca podstawowym składnikiem transformacji technologicznych sektora