Media i elektronika

Media i elektronika

Sektor mediów i elektroniki, przyspieszony poprzez rosnący popyt użytkowników ukierunkowanych na mobilność, czeka kolejna ogromna rewolucja technologiczna.

Niezależnie, czy mówimy o multimediach (tablety, smartfony, inteligentnych TV i innych) czy technologii (responsywny design, aplikacje i inne), nowe technologie kreują trendy i są szybko adaptowane przez użytkowników.

Dziś spotykamy się z cyfryzacją danych, rozwojem sieci społecznościowych oraz rynków mobilnych i komunikacyjnych. Codziennie powstają coraz bardziej dopracowane i innowacyjne usługi oraz produkty cyfrowe. Przedsiębiorstwa działające na tym rynku mierzą się z wyzwaniem dopracowania i dostosowania swoich modeli biznesowych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Muszą wzbogacać i rozwijać tworzone treści, optymalizować jakości usług (QoS), opracowywać responsywność w czasie rzeczywistym czy działać w obszarze nowych mediów.

Oferta produktów i usług ALTEN

  • Wytwarzanie, procesy kwalifikacji i akceptacji, architektura i inżynieria produktów oraz usług
  • Architektura oraz inżynieria infrastruktury i operacji, zarządzanie wdrożeniami, administracja, wsparcie i działalność operacyjna
  • Inżynieria telekomunikacyjna i wytwarzanie terminali, np. dekoderów
  • Ergonomia i projektowanie dedykowanych rozwiązań
  • Oferta uzupełniająca: PMA, PMO, audyt i konsulting

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

  • Prawie 3000 inżynierów zaangażowanych w procesy i projekty realizowane na rynku multimediów i elektroniki
  • Synergia technologiczna pomiędzy telekomunikacją, elektroniką i multimediami
  • Wytwarzanie oprogramowania w szerokim spektrum technologicznym oraz metodykach zwinnych i adaptacyjnych (agile)
  • Znacząca pozycja na rynkach o wysokiej konkurencyjności (Francja, Włochy, Niemcy, Kanada, Hiszpania, USA oraz Rosja)
  • Ponad 50% projektów realizowanych w modelu workpackage. Oferujemy kompleksowe usługi w ramach całego projektu