Energetyka

Energetyka

Technologiczne transformacje czekające branżę to m.in pojawienie się nowych modeli reaktorów EPR NM, dywersyfikacja energii oraz opracowanie synergii z innymi sektorami przemysłu.

Wyzwania, przed jakimi stoi przemysł energii nuklearnej, pochłoną w najbliższych latach znaczną ilość nakładów finansowych i inżynieryjnych: demontaż starzejących się reaktorów i elektrowni, czy odnowienie i budowa nowych, zaawansowanych technologicznie reaktorów.

Udział odnawialnych źródeł energii powiększa się i przyciąga nowe przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę raport przygotowany przez World Energy Outlook, w 2040 roku rynek globalny powinien osiągnąć poziom 60% udziału odnawialnych źródeł energii w całej sieci energetycznej. Natura tych rozwiązań wymaga jednak szybkiego dostarczania sensorów komunikacyjnych oraz systemów zarządczych, których globalny rynek osiągnął w 2016 roku poziom 30 miliardów euro.

Spadek cen ropy naftowej spowodował zahamowanie sektora naftowego, a także cięcia funduszy inwestycyjnych i zamknięcie niektórych projektów. Jednak Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przewiduje, że brak tego typu inwestycji nie może trwać w nieskończoność. Głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ropę, mające wynieść średnio 0.4% rocznie w latach 2014-2040. Kluczowym działaniem sektora powinny być reinwestycje w celu zrównoważenia podaży i popytu.

Globalnym problemem i kolejnym wyzwaniem staje się gospodarka środowiskowa oraz przedsięwzięcia recyklingowe i zarządzanie odpadami. Wzrost światowej populacji oraz rozwój aglomeracji miejskich generuje duże ilości odpadów, a także ograniczenia i niedobory w dostawie wody pitnej.

Oferta produktów i usług ALTEN

  • Produkcja elektryczności w sektorze nuklearny i energii odnawialnej
  • Transport i dystrybucja elektryczności
  • Projektowanie elektrowni i fabryk sektora naftowego, a także działalność operacyjna i wdrożeniowa
  • Transport w ramach sektora naftowego

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

  • Ponad 3000 inżynierów pracujących dla producentów i dostawców, liderów w sektorze energii
  • Ekspertyza w zakresie budowy, utrzymania oraz serwisu, rozruchu i działalności operacyjnej placówek przemysłu naftowego
  • Działamy we wszystkich sektorach branży energetycznej: nuklearnym, naftowym, energii odnawialnej i środowiskowej
  • Centra nearshore (Rumunia) oraz offshore (Indie) służące potrzebom rynku europejskiego i amerykańskiego
  • Wspieramy światowy rozwój naszych klientów na rynkach wysokiej konkurencyjności (Francja, Niemcy, Szwecja, USA, Indie, Chiny)