Telekomunikacja

Telekomunikacja

Wspieramy rozwój infrastruktury sieciowej, urządzeń IoT oraz nowych sieci typu Sigfox oraz 5G. Nasi eksperci realizują projekty, które podkreślają cyfrowe innowacje firm sektora telekomunikacyjnego oraz przełomowe zmiany wewnątrz nich. 

Zapewniamy rozwiązania telekomunikacyjne i mobilne, które dostarczają stabilny i silny sygnał sieciowy.

Oferta produktów i usług

  • Wytwarzanie, procesy kwalifikacji i akceptacji, architektura i inżynieria produktów i usług
  • Architektura i inżynieria infrastruktury i operacji, zarządzanie wdrożeniami, administracja, wsparcie i działalność operacyjna
  • Oferta uzupełniająca: PMA, PMO, audyt i konsulting

Wartość dodana ALTEN

  • Ponad 3000 inżynierów ALTEN wyspecjalizowanych w branży telekomunikacyjnej
  • Pokrywamy zapotrzebowanie wszystkich firm na rynku: operatorów, dostawców, usługodawców, firm usługowych i wytwórczych
  • Mamy ugruntowaną pozycję na rynkach o wysokiej konkurencyjności (Francja, Hiszpania, Włochy, Kraje Beneluksu, Szwecja, Niemcy, USA)
  • Centra nearshore (Rumunia) oraz offshore (Indie) służące potrzebom rynku europejskiego i amerykańskiego
  • Dedykowana, europejska organizacja wspierająca rozwój operatorów

Możemy Ci pomóc? Napisz do nas!