Obronność

Przemysł zbrojeniowy

Realizujemy projekty wspierające bezpieczeństwo i obronę przed terroryzmem oraz przestępczością cyfrową. 

W czasach silnej presji budżetowej, kraje napotykają szereg wyzwań związanych z obronnością. ALTEN zapewnia wsparcie w dynamicznym rozwoju technologii i konkurencyjności w sferze obronnej, biorąc udział w szeregu krajowych i ogólnoeuropejskich projektach obronnych.

Oferta produktów i usług

  • Obronność powietrzna (lotnictwo wojskowe)
  • Obronność lądowa i morska
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo cyfrowe

Wartość dodana ALTEN

  • Prawie 1000 inżynierów realizuje projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością
  • Ekspertyza ALTEN, jako dostawcy pierwszego rzędu (TIER 1) dla liderów przemysłu zbrojeniowego
  • Wyspecjalizowane i zabezpieczone placówki dedykowane branży obronnej
  • Działalność na rynkach o wysokim zapotrzebowaniu na zaawansowane usługi sektora (Francja, Niemcy, Hiszpania, Anglia, Indie)
  • Rozwinięte centrum operacyjne w Indiach

Możemy Ci pomóc? Napisz do nas!