Medycyna i Życie

Medycyna i opieka zdrowotna

Wspieramy rozwój innowacyjnych rozwiązań IT dla szpitali, prywatnej opieki medycznej, lekarzy, ambulatoriów jak również telemedycyny.

W celu zwiększenia skuteczności diagnoz i leczenia w przemyśle zdrowotnym realizujemy projekty z wykorzystaniem obiektów połączonych IoT oraz oprogramowania analitycznego  Big Data.

Oferta produktów i usług

  • Farmaceutyka: koordynacja badań klinicznych, kwestie regulacyjne i prawne, koncepty nowych urządzeń, industrializacja oraz nadzór
  • Medycyna: wytwarzanie oprogramowania, projekty i koncepty, e-Zdrowie, kwestie regulacyjne i prawne

Wartość dodana ALTEN

  • Ponad 1000 inżynierów pracujących w przemyśle farmaceutycznym oraz medycznym
  • Wzmocniona kontrola w zakresie wyposażenia medycznego
  • Produkcja farmaceutyczna: inżynieria, jakość, produkcja i systemy informacyjne
  • Obecność na innowacyjnych rynkach i wsparcie kluczowych przedstawicieli i przedsiębiorstw (Francja, Belgia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone)
  • Znaczna ekspertyza na rynku IT, będąca podstawowym składnikiem transformacji technologicznych sektora

Możemy Ci pomóc? Napisz do nas!