Finanse

Bankowość i ubezpieczenia

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe są w centrum technologicznych i demograficznych zmian, które wymagają od nich ponownego zdefiniowania produktów i usług.

Wieloletnie doświadczenie ALTEN, elastyczność, znajomość  technologii i zaangażowanie pozwalają nam oferować usługi wykraczające poza branżowe standardy.
Nasi eksperci uczestniczą we wszystkich fazach powstawania oprogramowania IT. Ich nowatorskie rozwiązania i niekonwencjonalne podejście gwarantują budowanie przewagi konkurencyjnej.

Oferta produktów i usług

 • Zarządzanie projektami
 • Tworzenie architektury i aplikacji IT
 • Audyt i kontrola aplikacji firm trzecich
 • Wsparcie i rozwój aplikacji firm trzecich
 • Infrastruktura, produkcja, bezpieczeństwo
 • Business Intelligence

Wartość dodana ALTEN

 • Branża finansowa stanowiła ponad 18% przychodów całej grupy ALTEN w 2017 roku
 • Ponad 5000 inżynierów ALTEN pracuje z kluczowymi, globalnymi instytucjami z branży finansowej i ubezpieczeniowej
 • Testujemy: zwiększamy jakość, redukujemy koszty, ryzyko oraz czas potrzebny na opracowanie nowych produktów (Time-To-Market)
 • Wspieramy kluczowe aplikacje finansowe: helpdesk, dostępność i wsparcie, zarządzanie wyjątkami oraz problemami i zmianami
 • Działalność operacyjna, produkcja i wsparcie infrastruktury bezpieczeństwa
 • Doradztwo i centra serwisowe: telefonia, mobilność, komunikacja biznesowa, centra kontaktowe, IP i bezpieczeństwo sieci

Możemy Ci pomóc? Napisz do nas!