Energetyka

Energetyka

Naszym celem jest technologiczne wsparcie transformacji energetycznej naszych klientów przez pojawienie się nowych modeli reaktorów EPR NM, dywersyfikowanie źródeł energii oraz opracowanie synergii z innymi sektorami przemysłu.

Budujemy rozwiązania poprawiające efektywność i tempo wdrażania odnawialnych źródeł energii w całej sieci energetycznej. Natura tych rozwiązań wymaga od nas szybkiego dostarczania sensorów komunikacyjnych oraz systemów zarządczych.

Oferta produktów i usług

  • Wsparcie efektywnej produkcji elektryczności w sektorze nuklearny i energii odnawialnej
  • Transport i dystrybucja elektryczności
  • Projektowanie elektrowni i fabryk sektora naftowego, a także działalność operacyjna i wdrożeniowa
  • Transport w ramach sektora naftowego

Wartość dodana ALTEN

  • Ponad 3000 inżynierów pracujących dla liderów sektora energii
  • Know-how w zakresie budowy, utrzymania, serwisu, rozruchu i działalności operacyjnej placówek przemysłu naftowego
  • Działamy we wszystkich sektorach branży energetycznej: nuklearnym, naftowym, energii odnawialnej i środowiskowej
  • Centra nearshore (Rumunia) oraz offshore (Indie) służące potrzebom rynku europejskiego i amerykańskiego
  • Wspieramy światowy rozwój naszych klientów na rynkach wysokiej konkurencyjności (Francja, Niemcy, Szwecja, USA, Indie, Chiny)

Możemy Ci pomóc? Napisz do nas!