Oferty pracy

Oferty pracy

Potrzebujesz czegoś innego?

Aplikuj teraz i napisz nam, jakimi stanowiskami się interesujesz. Odezwiemy się, gdy pojawi się oferta pasująca do Twoich potrzeb. Szkoda czasu na niewłaściwą pracę!

Pamiętaj o dodaniu w CV klauzuli zezwalającej na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Do usłyszenia!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, celem weryfikacji możliwości mojego zatrudnienia oraz udziału w procesie rekrutacyjnym. Weryfikacja nastąpi poprzez kontakt z kandydatem składającym aplikację. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)