Specjaliści Java

Poszukujemy

Specjalistów Java

Weź udział w Programie TALENTY ALTEN Polska!

Poszukujemy specjalistów do pracy przy wdrożeniu jednego z najbardziej innowacyjnych projektów Digital Security w Polsce. W ramach Programu TALENTY oferujemy atrakcyjne nagrody pieniężne dla osób polecających poszukiwanych kandydatów!

java-logo

Jak działa program Talenty?

Proste zasady - tylko trzy kroki!

Polecasz znajomego

Korzystając z formularza na tej stronie, przekazujesz nam kontakt do osoby polecanej.

Proces rekrutacyjny

Ocenimy, czy zaproponowany kandydat kwalifikuje się do udziału w procesie rekrutacyjnym. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zatrudnimy Twojego znajomego w ALTEN!

Otrzymujesz bonus 6 000 zł!

Po trzech miesiącach od zatrudnienia osoby polecanej, osoba polecająca otrzyma od nas nagrodę pieniężną! Wysokość nagrody uzależniona jest od stanowiska, na jakim zostanie zatrudniony kandydat.Prowadzimy projekty w różnych miastach w Polsce. Wybór, do którego z nich chcesz polecić swojego znajomego, pozwoli nam sprawniej skontaktować się z odpowiednim zespołem.Wybierz tytuł stanowiska, na które polecasz kandydata.

Oświadczenie o uzyskaniu zgody na udostępnienie danych osobowych (wymagana)

Oświadczam, że pozyskałam/em zgodę na udostępnienie danych osobowych Osoby polecanej oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Programu „Talenty”, tj. ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł w zakresie danych zawartych w Formularzu polecenia w celu przedstawienia Osobie polecanej przez Organizatora Oferty pracy odnośnie której dokonałam/em Polecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Regulaminem

Akceptuję regulamin Programu 'Talenty' dostępny na niniejszej stronie (wymagana)

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem Programu "Talenty" dostępnym na niniejszej stronie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagana)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alten Polska sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w programie "Talenty" w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu (oraz inne dane konieczne do zawarcia umowy).

Zgłoś kandydata

Skorzystaj z formularza, aby polecić nam swojego znajomego!

Listę wyróżnionych stanowisk znajdziesz w sekcji „Stanowiska pracy”.

Aby poznać szczegóły programu Talenty, zapoznaj się z jego regulaminem:

Stanowiska pracy

Poniżej znajdziesz listę stanowisk dotyczących tego projektu wraz z informacją o nagrodach pieniężnych za polecenia.

Bonus: 6 000 złotych

Wykorzystywane technologie

Oto lista technologii używanych w projekcie. 

J2EE

Java 7/8

Java FX

GIT/Mercurial

Maven

& Eclipse

JUnit

& SoapUI

JBoss

Spring

GWT


Oracle

& MySQL

Specyfika pracy

Zespół projektowy uczestniczący w pracach działu R&D Klienta składa się z ponad 15 osób, wyłącznie na stanowiskach poziomu Middle i Senior. W zakresie obowiązków jest rozwój oprogramowania i testowanie wdrażanych rozwiązań, za proces utrzymania odpowiadają inne zespoły. Bieżąca współpraca z Klientem w ramach działu R&D daje członkom zespołu znaczną elastyczność w kwestii doboru narzędzi i gwarantuje doskonały przepływ wiedzy.

Dlaczego warto?

Prace projektowe są realizowane w Tczewie (województwo pomorskie), ale jeśli mieszkasz w innym regionie, możesz liczyć na znaczne wsparcie w kwestii relokacji + bonus relokacyjny dla nowych członków zespołu w wysokości 4000 PLN, wypłacany tuż po rozpoczęciu współpracy. Może bliskość Bałtyku i kultowych miejsc (Malbork) będą dodatkowymi argumentami za zmianą klimatu zawodowego? 🙂

Zakres Obowiązków

Poznaj zakres obowiązków na oferowanym stanowisku:

Inicjatywa

Wykorzystanie własnego potencjału w środowisku otwartym na sugestie i propozycje, podejmowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących całej organizacji.

Organizacja

Wykonywanie zadań w założonych ramach czasowych, a także regularny przegląd stanu prac wraz z Team Leaderem.

Współpraca

Dobra współpraca z zespołem to podstawa. Wspólne opracowanie i wdrażanie rozwiązań odpowiadających wymaganiom projektu i Klienta.

Implementacja

Odpowiedzialność za prace wdrożeniowe przy projektach Digital Security.

Technologia

Oprogramowanie, przy którego wdrożeniu uczestniczy zespół ALTEN, stanowi innowację Digital Security w skali krajowej. Jest jednocześnie pierwszym rozwiązaniem tego typu dla branży banking w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Oprogramowanie powstaje w oparciu o najnowsze technologie Java 7 i 8, Java FX.

source: pixabay.com

Kontakt

ALTEN Polska poszukuje specjalistów wielu różnorodnych dziedzin.

Jeśli masz pytania dotyczące projektu, możesz skorzystać z formularza kontaktowego i dowiedzieć się więcej. Możliwe też, że powyższe stanowiska i informacje nie są dla Ciebie interesujące, poszukujesz wyzwań innego rodzaju. Jeśli tak jest, skorzystaj z przycisku poniżej i zapoznaj się z innymi ogłoszeniami ALTEN Polska.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, celem weryfikacji możliwości mojego zatrudnienia oraz udziału w procesie rekrutacyjnym. Weryfikacja nastąpi poprzez kontakt z kandydatem składającym aplikację. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)