Specjaliści Guidewire

Poszukujemy

Specjalistów Guidewire

Weź udział w Programie TALENTY ALTEN Polska!

Poszukujemy specjalistów do pracy przy wdrożeniu oprogramowania Guidewire w czołowych, europejskich firmach ubezpieczeniowych. W ramach Programu TALENTY oferujemy atrakcyjne nagrody pieniężne dla osób polecających poszukiwanych kandydatów!

Jak działa program Talenty?

Proste zasady - tylko trzy kroki!

Polecasz znajomego

Korzystając z formularza na tej stronie, przekazujesz nam kontakt do osoby polecanej.

Proces rekrutacyjny

Ocenimy, czy zaproponowany kandydat kwalifikuje się do udziału w procesie rekrutacyjnym. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zatrudnimy Twojego znajomego w ALTEN!

Otrzymujesz bonus nawet 10 000 zł!

Po trzech miesiącach od zatrudnienia osoby polecanej, osoba polecająca otrzyma od nas nagrodę pieniężną! Wysokość nagrody uzależniona jest od stanowiska, na jakim zostanie zatrudniony kandydat.


Prowadzimy projekty w różnych miastach w Polsce. Wybór, do którego z nich chcesz polecić swojego znajomego, pozwoli nam sprawniej skontaktować się z odpowiednim zespołem.


Wybierz tytuł stanowiska, na które polecasz kandydata.

Oświadczenie o uzyskaniu zgody na udostępnienie danych osobowych (wymagana)

Oświadczam, że pozyskałam/em zgodę na udostępnienie danych osobowych Osoby polecanej oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Programu „Talenty”, tj. ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł w zakresie danych zawartych w Formularzu polecenia w celu przedstawienia Osobie polecanej przez Organizatora Oferty pracy odnośnie której dokonałam/em Polecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Regulaminem

Akceptuję regulamin Programu 'Talenty' dostępny na niniejszej stronie (wymagana)

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem Programu "Talenty" dostępnym na niniejszej stronie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagana)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alten Polska sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w programie "Talenty" w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu (oraz inne dane konieczne do zawarcia umowy).

Zgłoś kandydata

Skorzystaj z formularza, aby polecić nam swojego znajomego!

Listę wyróżnionych stanowisk znajdziesz w sekcji „Stanowiska pracy”.

Aby poznać szczegóły programu Talenty, zapoznaj się z jego regulaminem:

Stanowiska pracy

Jeśli udało nam się Cię zainteresować, poniżej znajdziesz listę stanowisk dotyczących tego projektu wraz z informacją o wyjątkowych nagrodach pieniężnych za polecenia.

Bonus: 8 000 złotych

Bonus: 6 000 złotych

Bonus: 5 000 złotych

Wykorzystywane technologie

Oto lista technologii używanych w projekcie. 

Guidewire 8/9

GIT/SVN

Java 8

J2EE

XML

Web Services (Axis 2)

SQL

ANT Pl/SQL

Spring

Hibernate

Tomcat

and or Websphere/Weblogic

Specyfika pracy

Zespół projektowy składa się z około 120 osób. 80% z nich to deweloperzy Guidewire. Praca odbywa się w zespołach liczących od 5 do 8 osób, z wykorzystaniem metodyki SCRUM, zakłada również współpracę z Analitykami Biznesowymi. Bezpośrednia współpraca z Klientem gwarantuje doskonały przepływ wiedzy.

Zakres Obowiązków

Poznaj zakres obowiązków na oferowanym stanowisku:

Inicjatywa

Wykorzystanie własnego potencjału w środowisku otwartym na sugestie i propozycje, podejmowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących całej organizacji

Organizacja

Wykonywanie zadań w założonych ramach czasowych, a także regularny przegląd stanu prac wraz z Team Leaderem

Współpraca

Dobra współpraca z zespołem to podstawa. Wspólne oprawanie i wdrożenie rozwiązań odpowiadających wymaganiom projektu i Klienta

Implementacja

Odpowiedzialność za prace wdrożeniowe przy projektach Guidewire

Technologia

Guidewire wspiera głównie działania branży ubezpieczeniowej, takie jak administracja procedurami, finanse oraz zarządzanie roszczeniami poprzez trzy główne aplikacje, stanowiące moduły wspólnej platformy (ClaimCenter, PolicyCenter, BillingCenter). Oprogramowanie powstało z wykorzystaniem technologii Java, JEE oraz Webservices.

Dlaczego warto?

Podczas pracy w prowadzonym przez nas projekcie Guidewire, uczestnicy nabierają doświadczenia oraz umiejętności do prac wdrożeniowych, w szczególności projektów branży ubezpieczeniowej, na całym świecie. Projekt oferuję dużą swobodę w kwestii relokacji – to uczestnicy decydują o chęci wyjazdu. To doskonała szansa na wartościowy krok w karierze zawodowej, jak również na uzyskanie bardzo silnych, technologicznych kompetencji i umiejętności.

Kontakt

ALTEN Polska poszukuje specjalistów wielu różnorodnych dziedzin.

Jeśli masz pytania dotyczące projektu, możesz skorzystać z formularza kontaktowego i dowiedzieć się więcej. Możliwe też, że powyższe stanowiska i informacje nie są dla Ciebie interesujące, poszukujesz wyzwań innego rodzaju. Jeśli tak jest, skorzystaj z przycisku poniżej i zapoznaj się z innymi ogłoszeniami ALTEN Polska.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, celem weryfikacji możliwości mojego zatrudnienia oraz udziału w procesie rekrutacyjnym. Weryfikacja nastąpi poprzez kontakt z kandydatem składającym aplikację. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)