Czy inżynierowie mogą zredukować emisję CO2?

Projekty inżynieryjne | ekologia i CO2

Czy inżynierowie mogą zredukować emisję CO2?

Odpowiedzialność biznesu za naszą planetę oraz idea zrównoważonego wzrostu powinny być standardem w niemal każdej organizacji. Ostatni TEDx Wave w Gdańsku, którego byliśmy partnerem, poświęcił sporo czasu „antenowego”​ na zagadnienia ekologii. To skłoniło nas do podzielenia się pewnymi refleksjami dotyczącymi wspierania procesów obniżania emisji dwutlenku węgla w projektach inżynieryjnych.

Jedno jest pewne: transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnej trwa. Świadczą o tym inicjatywy, propozycje i decyzje podejmowane każdego dnia przez firmy, stowarzyszenia, polityków, naukowców i obywateli, indywidualnie lub zbiorowo, w celu zmniejszenia emisji CO2, a tym samym utrzymania globalnego ocieplenia w możliwym do opanowania limicie. Sektor inżynieryjny odgrywa strategiczną rolę w tym wyścigu z czasem. W rzeczywistości, jako że jesteśmy zaangażowani już w fazie projektowania projektów przemysłowych, transportowych, infrastrukturalnych itp., mamy możliwość – a od teraz obowiązek – wyboru i rekomendowania rozwiązań, metod i technologii, które pomogą zredukować wpływ takich projektów na środowisko.

Z końcem ubiegłym roku ALTEN potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz świata bezemisyjnego, podpisując Kartę Klimatyczną dla Inżynierów, zaproponowaną przez Syntec-Ingénierie. Organizację zrzeszająca ponad 400 firm członkowskich i 13 przedstawicielstw regionalnych. Jest zawodową federacją konsultingowych firm inżynieryjnych we Francji. Oznacza to dla nas podejmowanie konkretnych działań poprzez wyznaczone projekty, stałego zmniejszania śladu węglowego własnej działalności i wreszcie wspierania zaangażowania pracowników na rzecz klimatu.

Jak mierzymy nasz ślad węglowy?

ALTEN jako jedna z pierwszych firm podpisała Kartę Klimatyczną dla Inżynierów. W ramach procedury CSR, która rozpoczęła się dekadę temu wraz z podpisaniem Global Compact, w skali globalnej wdrażamy działania mające na celu zmniejszenie swojego śladu środowiskowego. Tak więc ta inicjatywa nie jest niczym nowym, ale w 2019 roku nabrała innego wymiaru. Wówczas zmierzyliśmy ślad węglowy Grupy, obejmujący wszystkie nasze działania. „Mamy zatem jasny obraz naszych emisji CO2 i stanowisk, które wymagają podjęcia działań” – wyjaśnia Ombeline de Villeblanche, ALTEN CSR Manager.

Aktualnie, transport ma największy wpływ (85% emisji). Dlatego też rozwiązania zalecane w Karcie Klimatycznej dla Inżynierów są już stosowane na niektórych rynkach: ALTEN we Francji wprowadził politykę podróży, w której priorytetem są podróże pociągami, a 75% pojazdów firmowych ma napęd hybrydowy lub elektryczny. Istnieją również inne lokalne inicjatywy, takie jak dotacje na zakup rowerów w Wielkiej Brytanii, podnoszenie świadomości ekologicznej w Niemczech, bilety okresowe dla pracowników do celów służbowych, stacje ładowania pojazdów elektrycznych w zakładach ALTEN w Holandii itp.. Na drugim miejscu znajdują się budynki, które odpowiadają za 15% emisji CO2. Również w tym przypadku prowadzimy aktywną politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych. „Proces ciągłego doskonalenia w ALTEN jest obserwowany przez klientów i inwestorów”, mówi Ombeline de Villeblanche. „To dobrze, ponieważ zachęca nas to do dalszych działań. Jak wiele dużych korporacji, wypełniamy kwestionariusz CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project), który ocenia nasze wyniki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jesteśmy bardzo dumni, że ALTEN otrzymał ocenę A-. Potwierdza to naszą wiodącą pozycję w zakresie ochrony naszej planety”. Systematycznie, kolejne kraje wdrażają rozwiązania, dopasowane do lokalnych możliwości oraz potrzeb.

Które kierunki zmian są najbardziej eko?

We współpracy z prawie 70 międzynarodowymi naukowcami, amerykański ekolog Paul Hawken w ramach projektu Drawdown, sporządził listę około stu rozwiązań dla odwrócenia trwającego globalnego ocieplenia, oceniając ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne. Oto kilka z nich, uszeregowanych w kolejności od najskuteczniejszego i na które inżynierowie mają realny wpływ:

 • Rezygnacja z używanych dzisiaj czynników chłodniczych stosowanych w lodówkach i klimatyzatorach.
 • Zwiększenie udziału lądowej energetyki wiatrowej z 2,9 do 21,6% w światowym zużyciu energii elektrycznej.
 • Zmniejszenie o połowę ilość odpadów żywnościowych.
 • Odtworzenie 176 milionów hektarów lasów tropikalnych.
 • Wytwarzanie 10% światowej energii elektrycznej z fotowoltaicznych elektrowni słonecznych.
 • Produkowanie 7% światowej energii elektrycznej z dachowych paneli słonecznych.
 • Zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanej z energii geotermalnej do 4,9%.
 • Osiągnięcie 20% udział energii jądrowej w globalnym miksie energetycznym.
 • Wytworzenie 4,3% światowej energii elektrycznej z termodynamicznych elektrowni słonecznych.
 • Zapewnienie 16% całkowitego ruchu pasażerskiego za pośrednictwem pojazdów elektrycznych.

Co inżynierowie ALTEN Polska już zrobili w tym kierunku?

 1. Inżynier ALTEN Polska jest członkiem projektu budowy wydajnego energetycznie i niezwykle nowoczesnego metra w Dubaju. Projekt unikatowy w skali globalnej!
 2. Grupa inżynierów pracuje nad hiper-wydajnymi ładowarkami dla pojazdów elektrycznych, które mają pomóc w zelektryfikowaniu transportu osobowego.
 3. Zespół inżynierów wspiera rozwój elektrycznej komunikacji miejskiej na etapie projektowania konstrukcji oraz budowy. Czas pożegnać dymiące silniki Diesel!
 4. Eksperci od zadań specjalnych są zaangażowani w budowę pociągu wyposażonego w ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Jedynym efektem pracy jest …. woda! Rocket science!
 5. Inżynier ALTEN Polska projektował komponenty silników samolotowych, które pozwalają liniom lotniczym ograniczyć emisję CO2 o 15%! Czy tylko 15%? Jeśli zatankowanie największego pasażerskiego samolotu świata – Airbusa A380 – wiąże się z wydatkiem… 1,82 miliona złotych brutto, a w jego baku mieści się aż 320 tysięcy litrów to 15% ma wielkie znaczenie. Paliwo lotnicze mimo bycia wysokokalorycznym, jest pochłaniane przez samoloty błyskawicznie, a ruch lotniczy odpowiada za ponad 5% globalnego ocieplenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ALTEN Group ukierunkowanych na ekologię oraz jak nasi inżynierowie ograniczają emisję CO2 na świecie, zobacz koniecznie raport:

 

 

Paweł Zieliński

Marketing & Communication Officer 

ALTEN Polska

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin