Telekomunikacja

Telekomunikacja

Inwestycje w infrastrukturę (IoT) oraz nowe sieci (np. Sigfox, 5G) podkreślają cyfrowe innowacje firm sektora telekomunikacyjnego oraz przełomowe zmiany wewnątrz nich.

Nowe rozwiązania telekomunikacyjne i mobilne wymagają zapewnienia użytkownikowi stabilnego i silnego sygnału sieciowego. Aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom, operatorzy inwestują ogromne kwoty w rozwój sieci, np. 4G. Sieć musi wspierać jednak nowoczesne rozwiązania w zakresie rozmiarów pakietów danych. Zdefiniowanie następnej generacji telefonii komórkowej (5G) powinno rozwiązać problemy związane z przeciążeniem oraz ograniczeniami prędkości. Pierwszy globalny test sieci 5G podczas olimpiady w Seulu (2018) powinien przetrzeć szlak kolejnym eksperymentom.

Nowe zastosowania i produkty, związane z Internetem Rzeczy (IoT – Internet of Things), używają alternatywnych sieci, takich jak: Sigfox, Lora czy TSN (Industrial IoT). Znacznemu przekształceniu pod wpływem IoT podlegać będzie w szczególności sektor logistyczny.

Czwarta rewolucja przemysłowa właśnie się rozpoczęła. Przy pomocy takich rozwiązań jak komunikacja między maszynami, robotyka, technologie wirtualne, druk 3D i wiele innych – przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej cyfrowe. Rozwój ten stawia wiele wyzwań, dotyczących między innymi: rozwoju działalności wytwórczej oraz lepszego zarządzania czasem wytwarzania rozwiązań (TTM) oraz łańcuchem dostaw.

Oferta produktów i usług ALTEN:

  • Wytwarzanie, procesy kwalifikacji i akceptacji, architektura i inżynieria produktów i usług
  • Architektura i inżynieria infrastruktury i operacji, zarządzanie wdrożeniami, administracja, wsparcie i działalność operacyjna
  • Oferta uzupełniająca: PMA, PMO, audyt i konsulting

Kluczowe przewagi ALTEN w tej branży:

  • Ponad 3000 inżynierów ALTEN wyspecjalizowanych w branży telekomunikacyjnej
  • Pokrywamy zapotrzebowanie wszystkich firm na rynku: operatorów, dostawców, usługodawców, firm usługowych i wytwórczych
  • Wyjątkowo silna pozycja na rynkach o wysokiej konkurencyjności (Francja, Hiszpania, Włochy, Kraje Beneluksu, Szwecja, Niemcy, USA)
  • Centra nearshore (Rumunia) oraz offshore (Indie) służące potrzebom rynku europejskiego i amerykańskiego
  • Dedykowana, europejska organizacja wspierająca rozwój operatorów