Grupa ALTEN prezentuje raport finansowy za 2017 rok

Grupa ALTEN prezentuje raport finansowy za 2017 rok

23 kwietnia 2018

ALTEN Group rośnie na całym świecie, co potwierdziły opublikowane 21 lutego br., korzystne wyniki finansowe za 2017 rok. Jak wynika z raportu, dochód Grupy zwiększył się o 13.0 % w porównaniu do 2016 i wyniósł na koniec roku ponad 1,975.4 milionów €.

Udział zagranicznych oddziałów ALTEN staje się coraz bardziej zauważalny w porównaniu do ALTEN France. Liczba zatrudnionych w 2017 inżynierów zwiększyła się o 16% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. 59% z nich zostało zatrudnionych poza granicami Francji. 

W założeniach na lata 2018-2020 Grupa ALTEN podkreśla plan zatrudnienia co najmniej 2000 inżynierów w każdym obszarze geograficznym wraz z umocnieniem swojej pozycji jako kluczowego wsparcia dla klientów ALTEN w procesach transformacji (obszar Big Data/ Industry 4.0/ Digital transformation).

Szczegółowy raport Grupy ALTEN znaleźć można na stronie www.alten.com/featured/2017-annual-results

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn