Grupa ALTEN prezentuje raport finansowy za 2017 rok

Grupa ALTEN prezentuje raport finansowy za 2017 rok

9 marca 2018

ALTEN Group rośnie na całym świecie, co potwierdziły opublikowane 21 lutego br., korzystne wyniki finansowe za 2017 rok. Jak wynika z raportu, dochód Grupy zwiększył się o 13.0 % w porównaniu do 2016 i wyniósł na koniec roku ponad 1,975.4 milionów €.

Udział zagranicznych oddziałów ALTEN staje się coraz bardziej zauważalny w porównaniu do ALTEN France. Liczba zatrudnionych w 2017 inżynierów zwiększyła się o 16% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. 59% z nich zostało zatrudnionych poza granicami Francji. 

W założeniach na lata 2018-2020 Grupa ALTEN podkreśla plan zatrudnienia co najmniej 2000 inżynierów w każdym obszarze geograficznym wraz z umocnieniem swojej pozycji jako kluczowego wsparcia dla klientów ALTEN w procesach transformacji (obszar Big Data/ Industry 4.0/ Digital transformation).

Szczegółowy raport Grupy ALTEN znaleźć można na stronie www.alten.com/featured/2017-annual-results